Welkom

Welkom bij Schutjens ♦ De Bruin, juridisch adviseurs gespecialiseerd in de gezondheidszorg.

De wereld van de zorg is complex en sterk gereguleerd. Het veld is in beweging. Wet- en regelgeving, verhoudingen en krachtenvelden veranderen continu. Partijen die actief zijn in de gezondheidszorg, zoals zorgaanbieders, bedrijven en verzekeraars, moeten hier rekening mee houden en tijdig op inspelen.

Daar waar vragen rijzen, problemen zijn of dreigen en bruggen moeten worden gebouwd, komt Schutjens de Bruin in beeld. Wij kennen de wetgeving, de context en de praktijk als geen ander en zijn u graag van dienst.

Marie-Hélène Schutjens

Mirjam de Bruin

Diensten

Onze juridische advisering kent een sterk accent op strategische en praktische aspecten. Tevens helpen wij bij de uitvoering en implementatie van adviezen en bieden wij ondersteuning in juridische procedures. Wij kunnen bijdragen aan de vertaalslag van papier naar praktijk, onder meer met praktijkgerichte educatie, trainingen op maat en het opzetten van compliance-programma’s. Met elan vervullen wij rollen als woordvoerder of voorzitter. Wij steken graag de handen uit de mouwen, hebben een uitstekend netwerk en staan cliënten bij het plaveien van wegen en bouwen van bruggen.

Wij werken voor een breed scala aan cliënten. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze acteren in de gezondheidzorg. Als leverancier van geneesmiddelen en medische technologie, als zorginstelling, als belangenbehartiger of als beleidsmaker. Wij worden ingeschakeld door individuele partijen en door patiëntenorganisaties, koepel- en brancheorganisaties in de zorg en de overheid.

Praktijkgebieden

Wij werken in de wereld van de zorg. Deze is complex: marktwerking binnen sterk gereguleerde kaders en knellende budgetten. Bovendien is dit gebied continu in beweging. Niet alleen als het gaat om de wetgeving en beleid, maar ook als het gaat om verhoudingen en krachtenvelden.

Actuele onderwerpen waarmee wij ons bezig houden zijn onder andere:

 • Contractering met zorgverzekeraars
 • Geneesmiddelenreclame
 • Samenwerkingsverbanden 1e – 2e lijns gezondheidszorg
 • Prijsarrangementen geneesmiddelen
 • Functionele aanspraak
 • Zorginkoop medische hulpmiddelen
 • Privacy in de zorg
 • Dure geneesmiddelen
 • CE markering
 • Overheveling
 • Voorbehouden handelingen
 • Mededinging
 • Preferentiebeleid
 • Toelating tot de markt (handelsvergunning) geneesmiddelen
 • Sponsoring
 • Bestuurlijke boetes

Aanpak

Onze cliënten  kiezen voor Schutjens ♦ De Bruin om de volgende redenen:

 • Deskundigheid en ervaring op vele terreinen in de zorg
 • Kordaat en geen onnodige focus op juridische aspecten
 • Goed gevoel voor wat klant wil én nodig heeft
 • Helikopterview met vermogen om verbanden te leggen
 • Snel van begrip, snel tot de kern en snelle actie
 • Kort, bondig en no nonsense
 • Creatief, overtuigend en stimulerend
 • Complexe zaken eenvoudig maken
 • Gezag en impact

Meer informatie:

[email protected]

Postadres:

Noord Emperweg 6 – 7383 DG Voorst

Marie-Hélène Schutjens rechtstreeks:

Mirjam de Bruin rechtstreeks: